Egret-修改Image颜色

点击量:223

Egret-修改Image颜色

Egret没有直接给image提供修改颜色属性,但是我们可以使用滤镜来修改image的颜色。

下面是我使用的核心代码,粘贴出来,可以直接使用

public setImageColor(image: eui.Image, color: number) {
  // 将16进制颜色分割成rgb值
  let spliceColor = (color) => {
    let result = {r: -1, g: -1, b: -1};
    result.b = color % 256;
    result.g = Math.floor((color / 256)) % 256;
    result.r = Math.floor((color / 256) / 256);
    return result;
  }
  let result = spliceColor(color);
  let colorMatrix = [
    1, 0, 0, 0, 0,
    0, 1, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 0,
    0, 0, 0, 1, 0
  ];
  colorMatrix[0] = result.r / 255;
  colorMatrix[6] = result.g / 255;
  colorMatrix[12] = result.b / 255;
  let colorFilter = new egret.ColorMatrixFilter(colorMatrix);

  image.filters = [colorFilter];
}

颜色格式:

/**灰色 */
static COLOR_GRAY = 0x7d7d7d;
/**白色 */
static COLOR_WIHTE = 0xFFFFFF;
/**黑色 */
static COLOR_BLACK = 0x00000;
/**绿色 */
static COLOR_GREEN = 0x00ff00;
/**蓝色 */
static COLOR_BLUE = 0x00ffff;
/**紫色 */
static COLOR_PURPLE = 0xff00ff;
/**橙色 */
static COLOR_ORANGE = 0xffa500;
/**红色 */
static COLOR_RED = 0xff0000;

关于滤镜的使用可以查看官网:http://developer.egret.com/cn/github/egret-docs/Engine2D/filter/filter/index.html